Notiser

SFF har fått bidrag från Svenskt Friluftsliv

Svenska Frisksportförbundet har fått verksamhetsbidrag från Svenskt Friluftsliv för projektet ”Vattenliv – paddla genom Sverige”. Det är ett projekt där deltagare genom paddling i olika typer av svenska vatten får chansen att lära sig mer om natur, miljö och vattenliv på fyra utvalda platser.

Nu är fördelningen av statsbidrag till landets friluftslivsorganisationer för år 2019 klar. Svenska Frisksportförbundet får 110 000 kronor i form av organisationsbidrag och 487 500 kronor i projektbidrag. Bidraget ska i första hand användas till projektet "Vattenliv". Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar för fördelningen av bidrag sedan år 2011. Totalt inkom 80 ansökningar från 27 olika organisationer om totalt belopp på 74 miljoner kronor och översökningsgraden var ca 54 %.

För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet. Främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv. Bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

För att ta del av hela protokollet om fördelningen besök http://svensktfriluftsliv.se/beslut-om-bidrag/

Vattenliv
Projektet "Vattenliv" är ett samarbete mellan Svenska Frisksportförbundet och Svenska Kanotförbundet och projektledare är frisksportaren Linn Austli. Arbetet har precis startat men redan i början av sommaren kommer det att finnas möjlighet att paddla på de utvalda platserna och lära sig mer om närmiljön.

– De fyra platser som ingår i projektet är Grebbestad, Strömsbruk (iHälsingland), Sommen (i Östergötland) och Norrtälje. Tanken är att tillhandahålla en digital plattform med information om vattnet och naturen på de här platserna. Vi riktar oss till familjer som vill upptäcka och lära sig nya saker tillsammans, säger Linn.

Alla som deltar på någon av platserna har chans att vinna fina priser.

Läs mer om projektet på www.paddlagenomsverige.se

Skrivet: 5 Mars, 15:25 av Sara Brunskog

Tillbaka