Notiser

SFF får bidrag från Svenskt Friluftsliv

Nu är fördelningen av årets statsbidrag till landets friluftsorganisationer klar. Svenska Frisksportförbundet får 130 000 kr i form av ett organisationsbidrag och 49 000 kr i form av verksamhetsbidrag.

Under året har Sverige drabbats av pandemin och naturen och friluftslivet har haft en särskild viktig funktion under året som varit och också under kommande året. Friluftsorganisationernas arbete att ta ut barn, ungdomar och vuxna i alla samhällsgrupper ut i naturen är viktigt för folkhälsan!

– Det känns särskilt viktigt i år att fördela de statliga medlen så att många ges möjlighet att kunna aktivera sig och utöva friluftsliv. Många bra projekt kommer under året bidra till mer välmående hos befolkningen, säger Ulf Silvander generalsekreterare för Svenskt Friluftsliv.

Organisationen Svenskt Friluftsliv ansvarar sedan 2010 för fördelningen av statsbidrag. För att få bidrag krävs att friluftsorganisationen värnar det enkla, naturnära och långsiktigt hållbara friluftslivet, främjar hälsa och goda möjligheter att utöva friluftsliv samt ett tryggt och säkert friluftsliv, bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse för motion och friluftsliv, eller verkar för ökad kunskap om och hänsyn till natur- och kulturmiljön samt allemansrätten.

Förutom organisationsbidraget på 130 000 kr har en ansökan om verksamhetsbidrag för att utveckla "Friluftstips" beviljats med 49 000 kr. Projektet syftar till att ta fram enkla tips på friluftsliv som kan användas i frisksportverksamhet och av privatpersoner. Frisksportkansliet kommer att arbeta med projektet under våren.

Skrivet: 24 Februari, 14:40 av Sara Brunskog

Tillbaka