Notiser

Inga förbundsarrangemang förrän tidigast i september

På grund av pandemin kommer inte Frisksportförbunden att arrangera några fysiska utbildningar, läger eller träffar innan 30 augusti.

Förbundsstyrelserna inom Frisksportrörelsen har beslutat att inte ordna några arrangemang på förbundsnivå fram till och med 30 augusti.

Frisksportklubbar och -distrikt tar egna beslut om sin egen verksamhet utifrån lokala föreskrifter och vad som passar för respektive verksamhet.

Inställda arrangemang sommaren 2021:

Juni: Midsommarläger på Stensund

Juli: Riksläger på Stensund (men det blir ett onlineläger ändå under vecka 28, läs mer om det här: www.frisksportlager.se)

Ta kontakt med förbundskansliet på 076-558 54 24 eller kansli@frisksport.se om du har frågor.

Skrivet: 29 April, 20:23 av Sara Brunskog

Tillbaka