Notiser

86 procent rör sig för lite

Nya resultat från Folkhälsomyndigheten visar att allt för många barn och unga rör på sig för lite. Endast 14 procent av svenska elever rör sig tillräckligt mycket och det är vanligare att pojkar tränar regelbundet än att flickor gör det.

Rapporten bygger på en enkät till 11-, 13- och 15-åriga elever och den visar att barn med lägre socioekonomisk status är mindre fysiskt aktiva än barn vars familjer har bättre socioekonomi.

De allra flesta barn och unga gillar sina liv och skattar sin hälsa som god. Den senaste mätningen visar också att färre har levnadsvanor som är skadliga för hälsan: användningen av alkohol och tobak fortsätter att minska och är nu nere på historiskt låga nivåer, och färre än tidigare dricker läsk och äter godis dagligen.

Men samtidigt sitter många barn och ungdomar för mycket under sin vakna tid. Bland de 15-åriga tjejerna är det ungefär var tionde som rör sig tillräckligt. De mest aktiva finns bland de 11-åriga pojkarna där nästan var fjärde rör sig minst en timma om dagen. På grund av de positiva hälsoeffekter som fysisk aktivitet ger rekommenderar WHO minst 60 minuters måttligt ansträngande fysisk aktivitet om dagen.

Omkring fyra av tio pojkar och tre av tio flickor uppger att de tränar utanför skoltid minst fyra gånger i veckan.

Källa: Folkhälsomyndigheten.

Skrivet: 28 Februari, 16:23 av Sara Brunskog

Tillbaka