Frisksportkalendern

Förbundsmöte SFF

10 Juli (14:00 - 16:00)

VÄLKOMMEN TILL

SVENSKA FRISKSPORTFÖRBUNDETS FÖRBUNDSMÖTE

under rikslägret i Aneby

söndagen den 10 juli 2022 kl 14.00

 

Motion ska vara inkommen till kansliet senast 1 maj 2022.

Ombudsanmälan ska vara inkommen till kansliet på kansli@frisksport.se senast 29 maj 2022.

Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning hittar du i gällande stadgar (klicka här).

Mer information kommer att skickas till företrädare för alla frisksportklubbar och -distrikt.

Svenska Frisksportförbundets styrelse

Tillbaka