Frisksportkalendern

Förbundsmöte FUF

10 Juli (10:00 - 12:00)

VÄLKOMMEN TILL

FRISKSPORTENS UNGDSOMSFÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE

under rikslägret i Aneby

söndagen den 10 juli 2022 kl 10.00

 

Motion ska vara inkommen till kansliet senast 1 maj 2022.

Ombudsanmälan ska vara inkommen till kansliet på kansli@frisksport.se senast 29 maj 2022.

Information om rösträtt, motionsrätt och ombudsfördelning hittar du i gällande stadgar (klicka här).

Mer information kommer att skickas till företrädare för alla frisksportklubbar och -distrikt.

Frisksportens Ungdomsförbunds styrelse

Tillbaka