Till förbundet:


Västergötlands Frisksportdistrikt och Västergötlands Frisksportungdom

I Västergötland finns frisksportklubbarna Borås FK, FK Falken, FK Gripen, FK Hälsan och Skövde FK. Utöver de aktiviteter som sker i respektive klubb arrangerar distriktet regelbundna aktiviteter för alla medlemmar i distriktet. Det kan vara aktiviteter som te.x. curling, frisbeegolf, klättring, paddling, teaterresa m.m.

Västergötlands Frisksportdistrikt samlar distriktets klubbar, med syfte att hjälpa dem sprida frisksportens budskap om hur vi bör leva för att vi och andra ska må bra.

Klubbarna är basen i frisksportrörelsen och där finns den regelbundna verksamheten. Distriktet fördelar anslag till klubbarna, bidrar till ledarutbildning och deltagande i frisksportaktiviteter på riksnivå samt arrangerar sådan verksamhet som de enskilda klubbarna inte själva har underlag till/resurser för.

Ungefär vart sjunde år står Västergötlands Frisksportdistrikt som arrangör för Frisksportarnas riksläger.