Till förbundet:

Distriktsstyrelsen

För e-post använd:
fornamn.efternam@frisksport.se

Ordförande
Hans-Olof Carlson
Däldernavägen 60
541 50 Skövde
070-548 00 42

Sekreterare
Gun Thorsson
Lönngatan 9
531 75 Järpås
0510-916 44 (b)

Kassör
Roland Höckert
Godegårdsvägen 2
531 75 Järpås
076-779 15 15

Ledamot
Viktor Thorsson
Halvåsvägen 14
534 96 VARA
070-817 58 75

Ledamot
Per-Åke Persson
Pumpvägen 9
518 32 Sandared
070-230 08 01