Till förbundet:

Frisksport är

Svenska Frisksportförbundet är en demokratisk organisation, öppen för alla människor som delar våra värderingar. Förbundet är obundet i religiösa och partipolitiska frågor, men eftersom vi vill påverka såväl enskilda människor som samhället i stort tar vi ställning i samhällsfrågor inom våra intresseområden. Alla frisksportklubbar har olika aktiviteter - allt från volleyboll och cirkus till barngympa och tipspromenader - men grunden för all frisksport är den samma.

Allt hänger ihop

Frisksport är en idé om hur vi skall leva för att må bra och ha kul tillsammans.
Inte bara må bra i betydelsen att inte vara sjuk utan i ett större perspektiv: Allting hänger ihop. För att jag skall må bra måste andra också må bra. Och inte bara andra människor utan hela vår omvärld.

För att DU ska må bra måste du sköta om din kropp. Motionera, äta sunt och inte förstöra den med tobak, alkohol
eller andra droger.
För att VI ska må bra måste vi dela upplevelser och känna gemenskap. Skratta, umgås och trivas.
För att ALLA ska må bra måste vi hjälpas åt.Ta ansvar för vår miljö och för jordens överlevnad. Lära känna andra
människor och kulturer samt leva i fred med varandra.

Frisksport är att bry sig. Om sig själv och andra.

För mer information om vad frisksport står för, läs gärna vårt förbundsprogram.
Eller titta på hemsidan frisksport.se