Utbildning

Nyårskursen kursbild klassrum


Inom Frisksportrörelsen delar vi in våra utbildningar i tre kategorier:

  • Ideologiska utbildningar
  • Ledarskapsutbildningar
  • Färdighetsutbildningar

De ideologiska utbildningarna syftar till att ge kursdeltagaren kunskap om Frisksportrörelsens idégrund och helhetssyn. Grundkursen Frisksport Basic skapar en plattform för alla andra kurser, oavsett kategori, och säkerställer att alla deltagare har samma grund att stå på.

Ledarskapsutbildningarna ger deltagarna allmänna kunskaper i ledarskap, grenspecifik metodik och fördjupade ideologiska kunskaper.

Färdighetsutbildningarna syftar till att öka färdigheten hos förbundets medlemmar. Att höja kunskaps- och färdighetsnivån inom frisksportrörelsen är viktigt för att öka attraktionen för våra verksamheter.