Till förbundet:

Bli medlem

Medlemsavgifter 2021/2022

Ålders- eller sjukpensionär       300 kr
Junior (-14 år) 300 kr
Ungdom (14-25 år) 300 kr
Senior (26 år -) 400 kr
Ensamstående med junior 550 kr
Familj på samma adress 850 kr

Erläggande av betalning
Medlemmar ombeds att inbetala medlemsavgift så snart som möjligt efter nytt verksamhetsår. Vårt verksamhetsår påbörjas den 1 juli och avslutas den 30 juni. Ange vid inbetalning med namn och födelsedatum (år-mån-dag) vilka avgiften avser. Uppge även adress och e-postadress. Vårt plusgiro är 64 82 28 - 5.

Som medlem får du...
- tidningen Frisksport (ett ex per familj)
- klubbinformation direkt hem i brevlådan
- Fritt deltagande i alla aktiviteter (om inte åldersindelning eller dylikt finns)
- Disponera klubbens klätterutrustning och cirkusprylar
- subventionerade resor till träffar och läger
- subventionerat deltagande i kurser
- rabatt på Stensunds midsommarfirande
- rabatt på Frisksportförbundets riksläger 

Som medlem lovar du
att följa klubbens regler:
- Frisksportverksamhet är helt fri från tobak, alkohol och andra droger
- Frisksportverksamhet är fri från all form av mobbning och rasism

Medlemsförsäkran (gäller alla)
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är formulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet (obligatoriskt för 12-18 år, frivilligt för övriga)
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker, vilka innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Ansök om medlemskap