Om Frisksport

Idrott, friluftsliv, drogfrihet, kultur och gemenskap är viktigt inom frisksporten. Det finns frisksportklubbar på många platser i Sverige och även om aktiviteterna skiljer sig åt i klubbarna har alla det gemensamt att aktiviteterna är fria från tobak, alkohol och andra droger. För en del medlemmar innebär frisksport äventyr med fjällvandring, forsränning och klättring medan det för andra är kulturella utflykter, volleybollträning eller bastubad tillsammans med vänner.

Att ta hand om sig själv, varandra och vår värld är grundläggande inom frisksporten. Vi tror på att kroppen mår bättre utan droger och mår bra av att byggas upp med hjälp av träning och bra kost.

Generationer i gemenskap är ett begrepp inom frisksporten – vi tror att personer i alla åldrar kan lära sig något av varandra och när vi ordnar läger finns aktiviteter för alla åldrar.

Här hittar du den frisksportklubb som ligger närmast dig. Välkommen till vår frisksportgemenskap!

Frisksportrörelsen består av Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund. 

frisksportare