Till förbundet:

Styrelse

  

Ordförande Emma Zetterholm 070 387 49 55 E-post emma.zetterholm@frisksport.se
Sekreterare Joe Steinhauer   E-post joe.steinhauer@frisksport.se
Kassör Eilert Viking 070 377 00 59 E-post eilert.viking@frisksport.se
Ledamot Ingemar Zetterholm 070 338 84 78
Ledamot Joakim Zetterholm  
Suppleant
Ylva Viking


Suppleant
Oksana Koroleva  

 

 

 

 

 



Ordföranden Emma Zetterholm har varit medlem i NFK sedan barnsben och har många fina minnen från ön Oxmyren där hon spenderat många sommardagar. Här lärde hon sig att simma, paddla och att upskatta naturen och det lugn som det ger. Emma brukar delta på frisksportrörelsens riksläger. Hon är även en del av förbundets infokommité som arbetar med att impleentera den nya grafiska identiteten för Frisksport. Hennes fokus i styrelsen kommer att vara marknadsföring och nya samarbeten. Emma valdes som ny ordförande 2021 efter att ha varit ledarmot i ett antal år.

Ledarmot Ingemar Zetterholm blev medlem i NFK 1962. Sedan dess har han varit med på de flesta aktiviteter, som klubben har haft, dessutom ca femton av förbundets vinterfjällveckor och nästan alla riksläger. Han var en av medlemmarna som i början av 60-talet var med och byggde kajaker, som sedan användes för att paddla till rikslägret i Branstorp, Västergötland. Dessutom har Ingemar varit ledamot i klubbstyrelsen i många år och även ledamot i distriksstyrelsen. Förutom styrelseledamot är Ingemar just nu aktiv i ö-rådet och är NFKs ombud till distriktstyrelsen.

Sekreteraren Joe Steinhauer är medlem i NFK sedan 2002. Hon har varit med på flera klubb- och förbundsaktiviteter och har gått en ungdomsledarkurs. Hon har bl.a. varit aktiv som funktionär på ungdomslägret i Näkna 2011, deltagit i förbundets vinterfjällveckor, organiserat en vandring i Eklandskapet i Linköping och gillar arbetsdagar på ön.

Kassören Eilert Viking är medlem i NFK sedan födseln. Som barn, ungdom och även vuxen har han varit på många klubb-, distrikts- och förbundsaktiviteter och som ungdom var han mycket aktiv i NFKs innebandy- och volleybollag. Han har varit funktionär på många klubbaktiviteter och -läger både i NFK, distriktet och förbundet, samt har deltagit i ett flertal kurser. Eilert började jobba i styrelsen som ledamot när han var tonåring. Därefter blev han sekreterare och senare kassör. Därutöver var han ledamot i distriktstyrelsen följt av ordförandeskapet i detsamma, samt revisor för Linköpings Frisksportklubb. Emellanåt hade Eilert några uppehåll i styrelsearbetet t.ex. under universitetsstudieperioden och vid arbete utomlands.

Ledamoten Joakim Zetterholm är ny i styrelsen sedan 2021. Som idrottslärare på en gymnasieskola i Norrköping har han många bra kontaktytor och kommer att arbeta med att stärka vår uthyrningsverksamhet genom sina nätverk i skolvärlden så att fler ungdommar kan komma ut i naturen. 

Suppleanten Ylva Viking började i NFK 1955. Ylva hade hand om juniorgrupperna i lokalen på Ljuragatan och tonårsgrupperna på ön och hon var också medlem i klubbens teatergrupp. Innan hon blev mamma har hon varit aktiv i klubbens styrelse. Dessutom har hon varit funktionär på många ungdoms- och riksläger samt en aktiv insändare av bidrag till programbladet. Efter hon blev pensionerad tog hon hand om uthyrningarna av ön och har varit i ö-rådet.

 

Övriga val

 
Revisorer Lars Schröder, Kari Adolfsson
Revisorsuppleanter vakant
Valberedning Kari Adolfsson
Marknadsansvarig Emma Zetterholm
Redaktör för Kulingen Joe Steinhauer
Medlemsregistrator Eilert Viking
Ombud till NBV årsmöte Vakant
Ombud till distriktsårsmötet Ingemar och Emma Zetterholm
Ö-råd Ingemar Zetterholm, Håkan André och Emma Zetterholm

 

Revisorer    Kari Adolfsson, Ing-Britt Haslum
Revisorsuppleanter    Lars Schröder

Kommittéer
Programkommitté    Ing-Britt Haslum, Kari Adolfsson, Renate Jonsson
Ö-kommitté    Ingemar Zetterholm, Roger Drage, Viktoria Eriksson

Valberedning    Kari Adolfsson, Gunni Håkansson

Övriga val
Webbansvarig hemsidan    Emma Zetterholm
Redaktör för Kulingen    Joe Steinhauer
Medlemsregistrator    Eilert Viking
Klubblokalansvarig    Gunni Håkansson, Kari Adolfsson
Ombud till NBV årsmöte    Ingemar Zetterholm, suppleant Kari Adolfsson
Ombud till distriktsårsmötet    Gunni Håkansson Olle Malmsten,    Ylva & Hans Viking