Till förbundet:

Norrköpings frisksportklubb

 

Norrköpings frisksportklubb och Norrköpings friskportungdom är en del av frisksportrörelsen och är anslutna till Svenska frisksportförbundet respektive Friskportens ungdomsförbund.

Frisksport Norrköpings verksamhet cirkulerar på och kring friluftsbasen i Näkna, som vi kallar för Ön. Den är vackert belägen på en halvö i Kolmårdssjön Vekmangeln. Ön är en härlig rekreationsplats som är fritt tillgänglig för alla medlemmar. Ön hyrs även ut. Mest till skolklasser men även andra sammanslutningar och grupper.

Av friluftaktiviteter på annat håll än Ön kan nämnas cykelutflykter, kanotutfärder och olika slag av vandringar.