Till förbundet:

Vill du bli medlem i vår klubb?

 

Förmåner & villkor för medlemskap

Vi välkomnar nya medlemmar till vår klubb som vill vara med och driva verksamheten framåt (gärna familjer med barn/ungdomar). Som medlem får du fri tillgång till alla faciliteter på Ön Oxmyren (som vi hyr av Holmen).  Som medlem förväntas du bidra till klubbens verksamhet med exempelvis underhåll av Ön, administrativt arbete, anordna aktiviteter, marknadsföring eller liknande. Alla kan bidra med något efter sin egen förmåga. 

Alla medlemmar avger en sk. medlemsförsäkran. Den viktigaste ingrediensen i denna är att man förstår att all frisksportverksamhet är tobaksfri och alkoholfri. Dessutom finns frisksportlöftet, som är obligatoriskt för medlem som fyllt 12 men inte 18 år och frivilligt för övriga. Avgivet frisksportlöfte gäller så länge medlemskapet består eller tills man skriftligen avsäger sig löftet. 

Medlemsförsäkran: Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är formulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet (obligatoriskt för medlem 12-18 år): Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak och narkotika i någon form.

Har du frågor om hur det är att vara medlem eller önskar en guidad tur på Ön är du välkommen att kontakta Emma Zetterholm, 073 387 49 55 alt emma.zetterholm@frisksport.se

 

 

Vi har följande medlemsavgifter:

Familj

500 kr/år med barn 20 år och yngre

7-20 år

100 kr/år

21 år och över

250 kr/år

Betala in avgiften på vårt plusgirokonto 27 17 57-7 och ange eller e-posta dina kontaktuppgifter till norrkoping@frisksport.se. Vi behöver ditt födelsedatum (åååå-mm-dd), namn, adress och telefonnr samt veta om du vill avlägga det frivilliga frisksportlöftet eller ej, så vi kan registrera dig som medlem och så att du får frisksportförbundets tidning Frisksport m.m.

Medlemsregistrator: Eilert Viking eilert.viking@frisksport.se
070 377 00 59

Norrköpings Frisksportklubb