Till förbundet:

Välkommen som medlem

Frisksport Ljungsbro och Frisksport Ljungsbro Ungdom är ideella föreningar och är på nationell nivå anslutna till Svenska Frisksportförbundet och Frisksportens Ungdomsförbund.

Medlemsavgiften för verksamhetsåret 2021-2022

Vårt verksamhetsår sträcker sig från 1/7 - 31/6. Man betalar för hela verksamhetsåret, vi har inga lägre avgifter för enbart höstterminen.

Medlemsavgift

Barn/ungdom 200 kr/år
Vuxen 200 kr/år
Familj 500 kr/år

Medlemsavgift betalar alla som vill vara medlem i klubben, vuxna som barn.

Träningsavgift

Barn/ungdom 200 kr/år
Vuxen 200 kr/år
Familj 400 kr/år

Träningsavgift betalar alla som vill delta i någon av våra träningar i Frisksport Ljungsbro och Frisksport Ljungsbro Ungdom; familjegympa, cirkus, tampolin, volleyboll eller dansgympa. Du betalar bara en träningsavgift även om du eller din familj deltar i flera träningsgrupper i båda klubbarna.

Enskild medlem som deltar i någon träningsgrupp betalar alltså 400 kr/år

Familj som deltar i en eller flera träningar betalar alltså 900 kr/år

Varför har vi skilt på medlemsavgift och träningsavgift?

Förutom medlemmar som deltar i träningar varje vecka har vi också en del som är medlemmar bara för att åka på läger tillsammans med oss och trävla för klubben, någon kanske bara vill vara med och stöjda klubben. För dessa medlemmar har vi inte så stora omkostnader i form av hallhyra och material och vi tycker därför att det är schyst att dela upp avgiften i en medlemsavgift och en träningsavgift. Alla som tränar med oss måste dock vara medlemmar i klubben.

Medlemskapet medför också medlemskap i Svenska Frisksportförbundet och/eller Frisksportens Ungdomsförbund, en olycksfallsförsäkring under frisksportsaktiviteter samt förbundstidningen "Frisksport" till varje medlemshushåll.

Hur betalar man

Ni som går på familjegympan och/eller volleyboll  betalar avgift på bankgiro 602-5167 (Frisksport Ljungsbro). OBS! Ange alltid namn på alla personer som avgiften avser. Tex. Johan, Johanna, Jan Johansson (skriv EJ: "familjen Johansson)

Ni som tränar cirkus och/eller trampolin betalar avgiften på bankgiro 579-5968 (Frisksport Ljungsbro Ungdom). OBS! Ange alltid namn på alla personer som avgiften avser. Tex. Johan, Johanna, Jan Johansson (skriv EJ: "familjen Johansson)

Deltar familjen i båda klubbarnas verksamhet (tex. familjegympa och cirkus) så betala familjeavgiften till bankgiro 579-5968 (Frisksport Ljungsbro Ungdom) - så sköter vår kassör med överföringen mellan klubbarna.

Vi har en del medlemmar som inte deltar i någon av våra regelbundna träningar, dessa betalar endast medlemsavgift; tumregeln är då att om du eller någon i din familj (vid familjeavgift) är mellan 6-25 år betala till bankgiro 579-5968 (Frisksport Ljungsbro Ungdom). Var även här noga med att ange namnen på alla som avgiften avser.

För att du ni ska kunna bli registrerade som medlemmar behöver ni komplettera inbelaningen med uppgifter om födelsedatum, adress och mejladress detta kan man göra genom att skriva ut och fylla den nedladdningsbara banketten och lämna till ledaren eller genom att mejla uppgifteran till ljungsbro@frisksport.se

Medlemsuppgiftsblankett

Medlemsförsäkran och Frisksportslöfte

Alla medlemmar avger medlemsförsäkran. Dessutom finns frisksportslöftet som är obligatoriskt för medlem som fyllt 12 men inte 18 år och frivilligt för övriga.

Medlemsförsäkran: Jag sympatiserar med friskspotens helhetssyn sådan den är formulerad i förbundsprogammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form. 

Frisksportslöftet: Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak och narkotika i någon form.