Till förbundet:

Tidning

Som medlem i Jönköpings Frisksportklubb får man två tidningar - klubbtidningen och förbundets tidning.

Klubbtidningen kallas "Mustmästarna" och mailas (skickas) till alla medlemmar. Mustmästarna kommer ut cirka fyra gånger per år.

Förbundets tidning, tidningen Frisksport, får varje medlem fyra gånger om året. Där kan man läsa om vad andra klubbar hittat på, om stora arrangemang och annan härlig läsning. 

 

Tidningen frisksport