Till förbundet:

Historia

Jönköpings Frisksportklubb bildades 1935, som en del av Svenska Frisksportförbundet.
Idag finns ett femtiotal frisksportklubbar med olika verksamhet runt om i landet. Verksamheten ser olika ut, men grunden är densamma - gemenskap, motion och drogfrihet. Jönköpings FK hör till Smålands distrikt, och samarbetar där med andra klubbar om olika arrangemang mm. Svenska Frisksportförbundet anordnar årligen aktiviteter och kurser där  medlemmar från Jönköpings FK deltar.