Till förbundet:

Frisksportlöftet

Svenska Frisksportförbundet vill aktivt verka för ett personligt ställningstagande mot allt bruk av alkohol, tobak och narkotika. Drogfrihet är obligatoriskt i alla arrangemang och aktiviteter inom Jönköpings FK.

Som medlem kan man avge Frisksportlöftet - ett skriftligt personligt ställningstagande mot droger.

Löftet lyder såhär:
"Jag lovar mig själv att inte i något sammanhang dricka alkohol eller använda tobak, doping och narkotika i någon form." (med alkoholhaltiga drycker menar man drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol).

Att avge och leva enligt frisksportlöftet är obligatoriskt för medlemmar som fyllt 12 men inte 18 år och löftet förnyas automatiskt varje år. För medlemmar över 18 år är frisksportlöftet frivilligt. Avgivet frisksportlöfte gäller så länge medlemskapet består eller tills man skriftligen avsäger sig löftet. Medlemmar under 12 år bör inte avge löftet.

Om en medlem mellan 12 och 18 år bryter mot sitt löfte blir den naturligtvis inte utslängd omedelbart. Någon ledare i klubben tar på sig uppgiften att prata med personen först, och om det skulle visa sig upprepas får medlemmen välja om denne vill fortsätta vara med i frisksportklubben, och återinföra sitt löfte, eller gå ur.
Detsamma gäller givetvis en äldre medlem, men då bara om man bryter mot regeln om drogfrihet i Frisksportsammanhang.

Vill du veta mer? Du kan läsa mer om frisksportlöftet på Svenska Frisksportförbundets sida om frisksportlöftet