Till förbundet:

Bli medlem

Som medlem i Jönköping Frisksportklubb har du tillträde till alla aktiviteter inom klubben, är försäkrad under aktiviteterna och resorna dit och hem samt får rabatter och förtur till olika resor, läger och arrangemang. Du får också Jönköping FK:s klubbtidning "Mustmästarna" via mail och Frisksportrörelsens tidning i brevlådan fyra gånger om året.

Medlemsavgiften gäller för ett kalenderår.

Bli medlem så här:

  1. Betala in medlemsavgift till postgiro 57 75 77-0
  2. Skriv in uppgifter om samtliga medlemmar. Om det är din första medlemsinbetalning ber vi dig att mejla uppgifter om namn, personnummer, adress, telefon och mailadress till kassor.jonkoping@frisksport.se.

Medlemsavgift för 2022:

0-12 år 150 kr
13-20 år 200 kr
21 år och äldre 300 kr
Familj
600 kr
(= 2 vuxna och deras
hemmavarande barn
upp till 21 år)
 

 

Frisksportlöftet:

För medlemmar mellan 12-18 år har vi ett obligatoriskt frisksportlöfte som innebär att man under tiden man är medlem lovar att inte använda tobak, alkohol eller andra droger. För medlemmar över 18 år finns inga krav på frisksportlöfte men många medlemmar väljer att alltid leva nyktert och tobaksfritt. Om du är över 18 år anger du när du betalar din medlemsavgift om du vill vara löftesmedlem.

Oavsett om du är löftesmedlem eller inte är det inte tillåtet att röka, snusa eller dricka alkohol i samband med några frisksportaktiviteter.