Vår historia

vår historia

"Ordet Frisksport nämdes första gången 1924. Det skedde i tidningen Swing, som gavs ut av bröderna Roland och Marcus Hentzel. Förebilder för den svenska frisksporten hämtades från USA, Tyskland, Sovjet och England. Frigymnastiken startade inom frisksportens ram. Muskelbyggning (body building) kom igång inom frisksporten redan i slutet av 20-talet. Sommaren 1928 bildade Svenska Frisk- och Kraftsportsförbundet, det första riksförbundet för frisksport."

Hämtat ur boken Frisksportens Historia av Kjell E Johansson och Harry Lindgren

 

I en fem delar lång artikelserie i tidningen Frisksport har Svenska Frisksportförbundets historia presenterats. Artikelserien är skriven av den dåvarande redaktören Hans-Olof Carlson och du hittar de olika delarna i menyn till höger här på sidan.