Till förbundet:

Distriktsstyrelsen

Ordförande: Lena Johansson, 070-931 99 41 (FK Herkules, Sjövalla Ungdom)

Kassör: Tomas Åkerström, 070-510 29 10 (FK Herkules)

Sekreterare: Inger Green, 031-88 47 73 (Sjövalla FK)

Ledamöter:
Inga Edwertz, 070-252 19 99 (Mölnlycke FK)
Paula Nordöen, 070-538 04 60 (Sjövalla FK)

Revisor: Helen Johansson (Mölnlycke FK)
Revisorsuppleant: Ingwar Winberg (Mölnlycke FK)