Till förbundet:

Göteborgs Frisksportdistrikt

I Göteborgsområdet finns frisksportklubbarna FK Herkules, Mölnlycke FK och Sjövalla FK. Utöver de aktiviteter som sker i respektive klubb arrangerar distriktet regelbundna aktiviteter för alla medlemmar i distriktet. Det kan vara aktiviteter som till exempel ledarutbildning, ungdomsträffar, tomtevandring, träningsläger och sommarskolor.

Göteborgs Frisksportdistrikt samlar distriktets klubbar, med syfte att hjälpa dem sprida frisksportens budskap om hur vi bör leva för att vi och andra ska må bra.

Klubbarna är basen i frisksportrörelsen och där finns den regelbundna verksamheten. Distriktet fördelar anslag till klubbarna, bidrar till ledarutbildning och deltagande i frisksportaktiviteter på riksnivå samt arrangerar sådan verksamhet som de enskilda klubbarna inte själva har underlag till/resurser för.

Ungefär vart sjunde år står Göteborgs Frisksportdistrikt som arrangör för Frisksportarnas riksläger, senaste lägret var Sätila 2009. Varje år kämpar vi med stor glöd och gott humör i distriktlagen på rikslägret.

Göteborgs Frisksportdistrikt har ett nära samarbete med Västergötlands Frisksportdistrikt där det ofta finns möjlighet att delta i varandras aktiviteter.

Redaktör för Göteborgs frisksportdistrikts sidor är Lena Holmberg, Sjövalla FK. Skicka gärna text och bilder till lena.holmberg[at]frisksport.se!