Till förbundet:

Förbundsmöte 2014

Var med och påverka hur förbundets framtid ska se ut.

Är du inte anmäld som ombud för din klubb eller distrikt har du ändå yttranderätt vid förbundsmötena och kan delta i diskussionen, men du har ingen rösträtt.

Förbundsmötet äger rum på lägrets sista dag - lördagen 12 juli.

Årets stora fråga:


Förbundets ekonomi är mycket ansträngd framför allt för att det inte med nuvarande organisation går att få bidrag från Ungdomsstyrelsen. Det finns därför ett förslag till förbundsmötet att skapa ett nytt ungdomsförbund som kan få bidrag. Då är alla ungdomar upp till 25 år med i det förbundet, och vi kallar oss gemensamt för Frisksportrörelsen. Denna uppdelning måste också göras på klubb- och distriktsnivå.

Vad betyder detta för din klubb?
Hur skulle det gå till?
Hur blir arbetet för styrelserna i klubbarna då?
Finns det verkligen inget annat sätt att lösa detta?

Workshop


Om du gått och grunnat på någon av dessa, eller andra, frågor ang förbundets situation, är du välkommen till förbundets två träffar under rikslägret. Där får du mer information om förslaget och kan diskutera med folk från andra klubbar om hur det skulle fungera.

Träffarna blir på söndagen 18:00 och onsdagen 18:00.

På lördagen 12 juli måste ett beslut fattas. Tänk till och diskutera med andra frisksportare under veckan!