Till förbundet:

Bli medlem

Medlemsavgifter


Enskild medlem t o m 20 år - 100 kr/år

Enskild medlem fr o m 21 år - 150 kr/år

Familj (inkl barn t o m 20 år) - 300 kr/år

För att fylla i din medlemsansökan klicka här.

Som medlem får du:
- Tävlingsavgifter på Rikslägret betald av klubben.
- Möjlighet att låna klubbens havskajaker.
- Möjlighet att delta i klubben verksamhet på Hälsinggårdsskolan