Till förbundet:

Om oss

Det finns två sätt att vara med i vår träning:

Bli medlem i Falken…

Vi vill stimulera dig till att välja ett sunt liv utan alkohol, tobak och andra droger. Från det att man är gammal nog att själv ta ställning är det därför mycket för­månligare att vara medlem i Falken än att bara delta.

Som medlem deltar du gratis i våra träningsgrupper och andra aktiviteter samt kan nyttja vår klubblokal i Odenhallen med bl.a. styrketränings­rum. Du får också Svenska Frisksport­förbundets tidning, Frisksport, hem i brevlådan sex gånger om året.

För att bli medlem måste du som är 12 till 18 år avlägga det så kallade frisksport­löftet, där du förbinder dig att inte använda alkohol, tobak eller andra droger så länge som du är medlem i Falken och detta löfte måste du förnya varje år. Med alkohol menar vi alla drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent alkohol, med tobak menas både rökning och snusning och andra droger är t ex narkotika och doping­preparat.

För medlemmar över 18 år är frisksport­löftet frivilligt, men förhopp­ningen är att alla medlemmar skall avlägga det. Den som är över 18 år behöver inte förnya sitt löfte.

Om flera i familjen är medlemmar kan man betala familjeavgift. Som familj räknas en eller två vuxna (samman­boende eller gifta) och deras barn t o m 25 år. Syskon mellan 12 och 25 år kan också betala familjeavgift utan att föräldrarna är med­lemmar.

…eller var bara med och träna

Du som inte vill vara medlem, men ändå delta i vår träning är välkommen som träningsdeltagare. För träningsdeltagare finns ingen familjeavgift.

För alla deltagare gäller att snus, tobak och alkohol inte får förekomma under träningen eller i omklädningsrummen.