Till förbundet:

Styrelse

Frisksport Björken   

 

Ordförande
Lovisa Törnvall

Kassör
Julia Agurell Blid

Sekreterare
Maria Brantö

Ledamöter
Bengt Karlsson
Ulla Rosén
Jimmy Lindström

Suppleant
Vakant

 

 

 

 

 

 

För e-post använd: fornamn.efternamn@frisksport.se