Till förbundet:

Bli medlem / GDPR

Medlemsavgifter 2022

Barn och ungdom (0-18 år)                        200 kr
Ung vuxen (19-25 år) 200 kr
Vuxen (26 år -) 200 kr

Terminsavgifter 2022

Cheerleading 600 kr
Cirkus/trampolin 200 kr
Flermedlemsrabatt (medlem tre och uppåt på samma adress och samma verksamhet)      -50 %

Som medlem lovar du:
att följa klubbens regler:
- Frisksportverksamhet är helt fri från tobak, alkohol och andra droger.
- Frisksportverksamhet är fri från all form av mobbning och rasism.

Som medlem får du:
- Tidningen Frisksport hem i brevlådan.
- Aktuell information om klubben via mejl.
- Ha roligt tillsammans med likasinnade.

Medlemsförsäkran (gäller alla)
Jag sympatiserar med frisksportens helhetssyn sådan den är foemulerad i förbundsprogrammet och förbinder mig att i frisksportsammanhang inte förtära drycker som innehåller mer än 2,25 volymprocent (=1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

Frisksportlöftet (obligatoriskt för 12-18 år, frivilligt för övriga)
Jag förbinder mig att inte i något sammanhang förtära drycker, vilka innehåller mer än 2,25 volymprocent (1,8 viktprocent) alkohol eller använda tobak eller narkotika i någon form.

GDPR – Personuppgiftslagen

Du som medlem har rätt att veta vilken information vi samlar om dig, och vad den används till.
Ganska enkelt kan man säga att vi samlar dina personuppgifter i våra medlemsregister, MyClub och IdrottOnline, samt i fakturajournaler. De enda som kommer åt dina personuppgifter är klubbarna, distriktet och förbunden. Vi delar aldrig dina uppgifter med någon och de används inte till marknadsföring i någon form.

  • Klubbarna: Så att vi kan skicka ut nyhetsbrev, kontakta anhörig om något händer på en aktivitet samt söka bidrag hos kommunen och riksidrottsförbundet, RF.
  • Distriktet: För att söka pengar från Region Sörmland vilket sedan genererar bidrag till klubbarna till bland annat utbildningar och ungdomsträffar.
  • Förbunden: För att skicka ut tidningen samt att medlemsförsäkringen ska gälla under aktivitet.

Du har rätt att säga ifrån att vi sparar dina uppgifter men måste då tas bort som medlem ur förbunden. Dina uppgifter sparas det år du är medlem samt nästkommande år, ifall du vill bli medlem igen. Sedan raderas alla uppgifter om dig i medlemsregistren.

Vi kommer i samband med utåtriktade aktiviteter marknadsföra klubbarna med bilder från klubbarnas aktiviteter. Är detta något du inte vill vara med på så säg till i förväg, så vi kan ordna bilderna så att du inte är med. Samma sak gäller klubbarnas interna och externa kommunikation, så som nyhetsbrev, flyers och hemsida.

Ansök om medlemskap